W ramach pomocy skierowanej do opiekunów osób niepełnosprawnych, Prezydent Miasta Krakowa mocą zarządzenia nr 444/2019 z 28 lutego 2019 r. zdecydował o skierowaniu pod obrady rady miasta projekt uchwały, w sprawie organizacji transportu dla niepełnosprawnych dzieci w wieku 3 i 4 lat. Projekt ten został ostatecznie przegłosowany podczas sesji 27 marca 2019 r.

Spółdzielnia Socjalna Merchant w ramach projektu Małopolskiego Centrum Asystenckiego zaprasza serdecznie do skorzystania z bezpłatnego wsparcia edukacyjnego z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Kwestia wsparcia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy musieli zrezygnować z pracy zawodowej pozostaje wciąż nierozwiązana na poziomie regulacji ogólnopolskich. Kolejne rządy nie potrafiły doprowadzić do takich uregulowań systemowych, które zapewniłyby opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych możliwość godnego funkcjonowania w społeczeństwie. Protesty opiekunów osób niepełnosprawnych z lat 2014 i 2018 nie doprowadziły do wypracowania choć w części satysfakcjonujących dla nich rozwiązań. Co więcej, w przypadku niektórych samorządów są podejmowane decyzje, które zamiast ułatwiać – utrudniają życie opiekunom osób niepełnosprawnych. Przykładem takiego sposobu postępowania jest Warszawa, gdzie kilka dni temu ratusz zdecydował o zmniejszeniu godzin instytucjonalnym opiekunom osób niepełnosprawnych. Priorytetem są tam inne grupy, bardziej hałaśliwe i zdeterminowane w artykułowaniu swoich żądań.

Zapraszamy Opiekunów oraz Seniorów na kursy z zakresu obsługi komputera i urządzeń elektronicznych (smartfon, tablet).

Kurs obejmował będzie naukę korzystania z internetu w tym forum internetowego i skrzynki email oraz naukę szukania potrzebnych informacji, a także naukę obsługi programu word.