Zapraszamy Opiekunów oraz Seniorów na kursy z zakresu obsługi komputera i urządzeń elektronicznych (smartfon, tablet).

Kurs obejmował będzie naukę korzystania z internetu w tym forum internetowego i skrzynki email oraz naukę szukania potrzebnych informacji, a także naukę obsługi programu word.

Przewiduje się w ramach jednego kursu 9 godzin zegarowych szkoleniowych - po 3 godziny (raz w tygodniu przez kolejne trzy tygodnie).

Kurs prowadzony będzie w siedzibie projektu - przy ul. Blachnickiego 7a w Krakowie.

W celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w kursie - Centrum w miarę możliwości zapewniało będzie na czas kursu świadczenia opieki zastępczej, tak aby uczestnicy mogli wziąć udział w kursie. Opieka zastępcza będzie wykonywana przez opiekunów opieki zastępczej zatrudnionych w ramach projektu lub przez członków sieci wzajemnej pomocy.

Serdecznie zapraszamy.