Faktem jest, iż zagrożenie wystąpienia raka piersi rośnie wraz z wiekiem a zwłaszcza po menopauzie. Zachorowania wzrastają w chwili osiągnięcia wieku 35-39 lat a wartość szczytowa przypada około 60 roku życia. Najbardziej narażone są kobiety, których matka czy siostra chorowały na nowotwór.

 Jesień kojarzy nam się ze spacerami wśród wielobarwnych liści czy zbieraniem kasztanów ale także z krótszymi dniami, deszczem czy cieplejszymi ubraniami. Jest to także sezon, w którym wielu z nas dopada przeziębienie lub grypa.

 Polipragmazja czyli tak zwana wielolekowość to przyjmowanie więcej niż 4 leków w tym samym czasie.

 W Polsce trwa akcja pod nazwą "koperta życia" skierowana głównie do osób starszych bądź przewlekle chorych lecz dołączyć może każdy. 

 Wielu spośród nas prowadzi czynne życie zawodowe traktując to jak coś naturalnego i niezbędnego do funkcjonowania. W naszym otoczeniu żyją również ludzie, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu. Stają wówczas przed wyzwaniem podjęcia innej pracy adekwatnej do ich stanu zdrowia, umiejętności i zainteresowań. Są też ludzie, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tą sytuację. To właśnie do nich skierowany jest projekt pod nazwą "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie i powrót do pracy", zorganizowanej przez Oddział Małopolski PFRON.

 Niepełnosprawność ma wiele rodzai, gdy widzimy osobę na wózku inwalidzkim czy z laską dla niewidomych wiemy, że mamy do czynienia z osobą z niepełnosprawnością. A co w przypadku osób chorujących między innymi na astmę, cukrzycę, alzheimera, POChP? Gdy choroby te sprawiają trudności w codziennym życiu nazywane są niepełnosprawnością ukrytą.

 Brak możliwości komunikowania się jest barierą, która uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie, możliwość porozumiewania się lub przekazywanie informacji. Jednym z ułatwień wprowadzonych przez państwo dla osób z niepełnosprawnością komunikacyjną jest możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON.

 Większa część z nas choć raz w życiu była na plaży i wie, że po piasku chodzi się zdecydowanie ciężej. Zakopujące się w nim koła wózków dziecięcych i inwalidzkich sprawiają ogromne problemy i często skazani jesteśmy na pomoc innych ludzi.

Jedną z największych barier architektonicznych czy to dla seniorów, czy osób z niepełnosprawnościami są schody. Stan zdrowia wielu z nas nie pozwala na ich pokonanie. Duża część budynków z lat PRL-u oraz powojennych kamienic nie posiada windy. Często zamieszkują je osoby starsze, dla których wejście choćby na pierwsze piętro jest sporym wyczynem. Schody przy problemach ze wzrokiem, sercem czy aparatem ruchu może stanowić dość spore zagrożenie. A co w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich? Często zostają uwięzione we własnych mieszkaniach zdane na pomoc innych.

Sezon urlopowy trwa w najlepsze. planujemy wyjazdy zarówno w kraju jak i za granicą. Musimy zdecydować o typie zakwaterowania, wyżywienia a także środka transportu. W artykule przeczytasz jak wygląda podróż osoby z niepełnosprawnością i na jaką pomoc może liczyć.