W poniższym artykule zostanie poruszony dość intymny problem jakim jest nietrzymanie moczu. Inkontynencja oznacza mimowolne i niekontrolowane oddawanie moczu bądź stolca co bardzo utrudnia normalne życie. Problem ten dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn. W celu zaradzenia sytuacji można wybrać odpowiednie środki zabezpieczające aby zwiększyć komfort życia osoby dotkniętej problemem. 

     Osobami “niesłyszącymi” nazywamy ludzi pozbawionych słuchu od urodzenia lub takich, którzy go utracili. Człowiekiem niesłyszącym jest ten, któremu utrata lub znaczne upośledzenie analizatora słuchu uniemożliwia rozumienie ludzkiej mowy. 

Ślepota jest całkowitym lub znacznym zaburzeniem widzenia, a jej charakter jest dwojaki: nabyty lub wrodzony. Może być spowodowana przez wady oka, choroby lub uszkodzenia neurologiczne bądź mechaniczne. Szacunkowo liczba osób niewidomych i słabowidzących na świecie to niemal 285 milionów, w samej Polsce liczba ta przekracza 1,8 miliona. Ze względu na starzejące się społeczeństwo i dużą liczbę osób pracujących przy komputerach czy nadmiernie używających gadżetów elektronicznych przewiduje się, iż liczba ta będzie wzrastać.

Ze względu na szybkie starzenie się społeczeństwa, choroby spowodowane lub związane z wiekem są coraz bardziej popularne. W pewnym wieku zmniejsza się nasza aktywność przez co u seniorów występuje obniżenie sprawności i wydolności fizycznej.

 

Żałoba jest naturalną reakcją na utratę bliskiej osoby, która dotyczy każdego człowieka niezależnie od wieku. Inaczej jednak będą przeżywały żałobę dzieci, dorośli a inaczej osoby starsze.

RZS czyli reumatoidalne zapalenie stawów jest to przewlekła choroba, która dotyczy tkanki łącznej. Ma ona immunologiczne podłoże, a jej szybkie rozpoznanie i leczenie jest niezwykle ważne, gdyż schorzenie to może prowadzić do ciężkiej niepełnosprawności.

Miażdżyca zwana inaczej arterioskleroza jest przewlekłą chorobą, która czasami rozpoczyna się już w młodym wieku, a pierwsze jej objawy widoczne są około 50 roku życia. Jest to schorzenie niezwykle groźne, gdyż nieleczone prowadzi do zawału serca lub udaru mózgu.

W dzisiejszym artykule poruszamy temat zaćmy czyli katarakty oznaczającej zmętnienie soczewki oka. Wynika ona z zaburzeń przemiany materii soczewki, co powoduje utratę jej przejrzystości a w konsekwencji może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku. W szczególności choroba ta dotyka osób starszych ale pojawia się już po 50 roku życia. Jest to choroba, która może być nabyta ale także wrodzona. Może pojawiać się w wyniku urazów lub przyjmowania niektórych leków np. kortykosteroidów. Pojawieniu się zaćmy sprzyja krótkowzroczność i cukrzyca. Jednak jej główną przyczyną jest proces starzenia się i towarzyszące mu zaburzenia metaboliczne. Według Światowej Organizacji Zdrowia stanowi główną przyczynę upośledzenia wzroku.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem o niepełnosprawności danej osoby, co uprawnia do korzystania z różnych świadczeń i ulg.

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem występujących w wielu zawodach. Szczególnie narażone są osoby wykonujące profesje związane z pomocą innym, zwłaszcza słabym, chorym lub nieprzystosowanym społecznie.