DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU
rehab. i ortopedycznego
NFZ czy PCPR?
Sprawdź reguły i możliwości pozyskania dofinansowania zakupu sprzętu dla osoby niesamodzielnej.