W ramach działalności świadczymy także usługi szkoleniowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką opieki nad osobami leżącymi, niepełnosprawnymi lub cierpiącymi na choroby otępienne.
Szkolenia prowadzą specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie praktyczne.