Dofinansowanie i refundacja sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

Każdy pacjent bez względu na wiek może ubiegać się o refundację przyznawaną przez NFZ na przedmioty ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny i takie, jak: wózek inwalidzki, kula, laska, orteza, pionizator, balkonik (chodzik) itd. oraz środki pomocnicze takie jak materac, czy poduszki przeciwodleżynowe, cewniki urologiczne, pieluchy anatomiczne (tak zwane pieluchomajtki), worki do zbiórki moczu itd. Dokument uprawniający do refundacji, czyli wniosek (zlecenie), stanowi odpowiednik recepty w przypadku leków. Wniosek (zlecenie) wydawany jest przez lekarza specjalistę lub lekarz rodzinnego i musi być potwierdzony przez oddział NFZ w miejscu zamieszkania. Zlecenie na niektóre wyroby, jak kula i laska inwalidzka, balkonik (inaczej nazwany chodzikiem lub podpórką), materac i poduszka przeciwodleżynowa, cewniki urologiczne, pieluchy anatomiczne (zwane pieluchomajtki), worki do zbiórki moczu może wystawić lekarz pierwszego kontaktu. Lecz po zlecenie na pozostały sprzęt musimy zgłosić się do lekarza specjalisty jak: ortopeda, neurolog, traumatolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej.

W miarę upływu lat, wskutek procesów starzenia się organizmu stępieniu i osłabieniu ulegają także zmysły. Dotyczy to szczególnie dwóch z nich: wzroku i słuchu. O ile jednak wzrok zwykło się korygować za pomocą okularów, a w wypadku wystąpienia zmętnienia soczewki, tzw. katarakty – przeprowadza się powszechnie zabiegi operacyjne, mające na celu przywrócenie dobrej jakości wzroku, w wypadku słuchu ciągle jest inaczej. Powszechnie ciągle jeszcze pokutuje przekonanie, że gorszy słuch, czy wręcz niedosłuch jest czymś właściwym dla osoby starszej. To przekonanie stało się wręcz utartym stereotypem. Obraz niedosłyszącego seniora proszącego rozmówcę o powtórzenie wypowiedzi, krzyczącego do telefonu, czy nastawiającego odbiornik telewizyjny na maksymalny stopień głośności znany jest chyba każdemu. Jak wielka jest skala tego problemu i jak należy reagować na objawy pogarszania się słuchu?

Dna moczanowa (podagra, artretyzm) jest typową chorobą cywilizacyjną, związaną stylem życia, w szczególności z niewłaściwym sposobem odżywiania – nadmiar mięsa w diecie, duże spożycie tłuszczu, nadużywanie używek typu: kawa, herbata, kakao, alkohol. Jednak czynnikiem wyzwalającym dnę, lub zaostrzającym jej objawy mogą być także przesadnie i źle przeprowadzane kuracje głodowe. Dna dawniej uchodziła za chorobę panujących, chorowali na nią m. in. tacy władcy, jak: Władysław IV Waza (1595-1648), czy elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, zwany Wielkim Elektorem (1620-1688).

Udar mózgu, czasami określany także jako zdarzenie mózgowo-naczyniowe, zwany dawniej apopleksją (gr. ἀποπληξία – paraliż, łac. apoplexia cerebri) – jest to stan będący wynikiem nagłego ograniczonego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstający na skutek zaburzenia krążenia w obrębie naczyń mózgowych, utrzymujący się ponad 24 godziny. Udary dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszy z nich – udar krwotoczny jest wynikiem wylewu krwi do mózgu. Drugi – niedokrwienny jest efektem zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Jednak udar niedokrwienny może wtórnie przybrać charakter udaru krwotocznego.

W obiegowej opinii osteoporoza bywa postrzegana jako choroba starszych pań. Otóż nic bardziej mylnego! Osteoporoza występuje u ludzi obojga płci, choć istotnie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Pojawia się zdecydowanie najczęściej u osób po 60. roku życia, chociaż może dotknąć także osoby młodsze. Najkrócej rzecz ujmując polega na rozrzedzeniu (zrzeszotnieniu) tkanki kostnej. Różnicę między kością zdrową, a dotkniętą przez osteoporozę można bardzo łatwo zauważyć przy badaniu mikroskopowym. Kość ulega osłabieniu i przez to staje się podatna na złamania. Osteoporoza przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo, przez co bywa nazywana dyskretnym złodziejem kości. Szkielet okradany jest z odłożonych w nim zasobów wapnia do momentu, w którym okazuje się, iż wskutek osłabienia kość nie jest w stanie przyjąć normalnych nacisków. Wtedy pojawiają się objawy choroby. Niedobór wapnia i połączony z tym ubytek tkanki kostnej mogą zagrażać każdemu.

To nie żadna tajemnica. Każdy emeryt, jeśli spełnia określone przepisami warunki, ma prawo starać się o przeliczenie swojego świadczenia i dostawać więcej. Ustawa emerytalna przewiduje wiele możliwości ponownego ustalenia emerytury w nowej, korzystniejszej wysokości.

Jest kilkanaście sposobów na podwyższanie świadczeń, wszystkie szczegółowo opisujemy w niniejszym Poradniku. Każdy z nich warto skonsultować ze specjalistami z ZUS. Taka konsultacja jest bezpłatna. ZUS ma obowiązek przeliczyć emeryturę za każdym razem, gdy zainteresowana osoba o to zawnioskuje i spełni warunki do przeliczenia. Jeśli nowe przeliczenie okaże się mniej korzystne od dotychczasowego, emeryt nic nie traci. ZUS z urzędu kontynuować będzie wypłatę emerytury w dotychczasowej (wyższej) wysokości.

Jednym z istotnych problemów w opiece nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo jest zapobieganie powstawaniu odleżyn. Dlaczego mowa jest o zapobieganiu? Ponieważ w razie powstania odleżyna jest niezwykle trudna do wyleczenia. Można powiedzieć nawet, że stanowi niezwykle poważne wyzwanie z medycznego punktu widzenia.